17.05.2016. Reprezentativni sindikati beogradskog Aerodroma "Nikola Tesla" saopštili su da podržavaju zapošljavanje radnika koji su godinama bili angažovani na aerodromu preko omladinskih zadruga i drugih organizacija.   Sindikati navode da podaci u tekstu koji je objavio antikorupcijski sajt "Pištaljka" u kome se navodi da je Aerodrom u...

31.12.2015. Ministar privrede Željko Sertić predstavio je Nacrt zakona o javnim preduzećima za koji kaže da će omogućiti da se više “pritegne omča” oko tih preduzeća.   Sertić je kazao da je želja vlade da taj zakon bude što pre usvojen i primenjen već u prva tri meseca 2016. Sertić je u Privrednoj komori Srbije rekao da su javna preduzeć...

14.08.2015. Granski sindikat industrije, energije i rudarstva "Nezavisnost" obratio se pismom Tatjani Babić, direktorki Agencije za borbu protiv korupcije, u kome je obaveštava o svojim primedbama na poseban kolektivni ugovor koji je Vlada Srbije potpisala sa predstavnicima sindikata radnika Elektroprivrede Srbije, za koji tvrdi da omogućava korupciju.   - U pr...

16.07.2015. Bivši direktor inspektorata za rad Ministartva za rad i socijalnu politiku Dragoljub Peurača osuđen je na pet godina zatvora zbog primanja mita, zabranjen mu je rad u javnoj službi na tri godine i naloženo da u budžet Srbije uplati 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.   Sud je utvrdio da je u periodu 11. do 19. marta 2014. godine u dva navrata uzeo mit...

<< Previous 1234 Last