EPS daje 9 miliona evra za rad sindikata

14.08.2015.

Granski sindikat industrije, energije i rudarstva "Nezavisnost" obratio se pismom Tatjani Babić, direktorki Agencije za borbu protiv korupcije, u kome je obaveštava o svojim primedbama na poseban kolektivni ugovor koji je Vlada Srbije potpisala sa predstavnicima sindikata radnika Elektroprivrede Srbije, za koji tvrdi da omogućava korupciju.

 

- U prethodnih nekoliko godina Granski sindikat industrije, energije i rudarstva "Nezavisnost" u više navrata je upozoravao Vladu Srbije, Ministarstvo rudarstva i energetike kao i poslovodstvo Elektroprivrede Srbije na nedopustiva kršenja Ustava, zakona i konvencije broj 98 Međunarodne organizacije rada u pogledu finansiranja rada sindikata u toj kompaniji - kažu u GSIER "Nezavisnost".

Oni objašnjavaju da je krajem januara 2015. godine Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, potpisao u ime Vlade Srbije posebni kolektivni ugovor sa predstavnicima sindikata radnika EPS-a.

- To bi bilo sve u redu da po odredbama tog kolektivnog ugovora poslodavac nije prihvatio obavezu da finansira rad sindikata radnika EPS sa oko devet miliona evra na godišnjem nivou. Prilikom nedavne posete najvećem nemačkom sindikatu Verdi u Berlinu, izneli smo problem da poslodavac finansira rad sindikata radnika EPS-a i dobili vrlo jasan odgovor da se radi o velikoj korupciji od strane Vlade Srbije i da je tako nešto nedopustivo i zakonom zabranjeno u Nemačkoj - ističu u GSIER "Nezavisnost".

Dodaju da je poslodavac, Elektroprivreda Srbije, otišao i korak dalje u kršenju Ustava, zakona i Konvencija MOR, tako što je u pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u EPS-u formirao Odeljenje za rad sindikata, čime je "protivustavno i nezakonito stavio pod svoju direktnu kontrolu sindikat radnika EPS-a".

- Na delu je otvoreni vid velike korupcije i kupovine sindikata za ostvarenje svojih ciljeva, pa na ovaj način tražimo od Agencije za borbu protiv korupcije da odmah ispita ovaj slučaj i da o tome, pored nas, obavesti i Vladu Srbije i poslovodstvo EPS-a - navode u GS "Nezavisnost" i dodaju da su, ako bude bilo potrebno, spremni da Agenciji za borbu protiv korupcije dostave tekst posebnog kolektivnog ugovora i druge podatke koji se odnose na postojanje koruptivnog faktora od strane poslovodstva EPS-a.

Juče smo kontaktirali i Sindikat radnika Elektroprivrede Srbije, gde nam je rečeno da u ovom trenutku ne žele na bilo koji način da komentarišu navode Granskih sindikata industrije, energije i rudarstva "Nezavisnost".

 

Izvor: Danas