13.01.2016. Počela je primena Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, a ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin poručio je da će taj propis po prvi put omogućiti da se zna gde i koliko naših ljudi radi van Srbije i kako im se može pomoći.     Kako je precizirao ministar, zakon ...

09.10.2015. Ustavni sud Srbije obustavio je primenu odredbi Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koje se odnose na penzionisanje žena zbog navršenih određenih godina života, do donošenja konačne odluke o spornim pitanjima.   To znači da nijedna žena zbog starosti neće moći da bude penzionisana „kao višak z...

24.09.2015. Ustavni sud je ocenio da osporeni Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija nije u suprotnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.   Ustavni sud je utvrdio da iz osporenog Zakona sledi da se njime uvode interventne mere koje se preduzimaju da bi se u uslovima ekonomske krize očuvala finansijska održivost penzijskog sistema, što zna...

18.09.2015. Minimalna cena rada nije pravna, već isključivo ekonomska kategorija, kaže ministar za rad Aleksandar Vulin.   Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da predstavnici sindikata, kao i svi građani u zemlji imaju pravo da se žale Ustavnom sudu, ako misle da su njihova prava narušena, ali da treba imati u vidu da minimalna cena rada nije pravna, već iskl...

<< Previous 12 Last