26.09.2015. Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da je ove godine za zapošljavanje osoba sa invaliditetom njegovo ministarstvo izdvojilo 500 miliona dinara. U prvih osam meseci zabeleženo povećanje zapošljavanja tih osoba za 39 odsto, ističe Vulin.   Zaposlilo se više od 2.000 osoba sa invaliditetom sa Nacionalne službe zapošljavanja, a 1.759 je ...

29.07.2015. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  Aleksandar Vulin izjavio je danas u Somboru da je primenom novog Zakona o radu, u proteklih godinu dana, u Srbiji povećan broj zaposlenih za 6,5 odsto.   Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas u Somboru da je primenom novog Zakona o...

29.12.2014. U procesu rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju oko 20.000 osoba bi naredne godine moglo da ostane bez posla, a Nacionalna službe za zapošljavanje (NSZ) spremna je da ih uključi u mere aktivne politike zapošljavanja budući da će 2015. godine raspolagati značajno većim sredstvima za te namene, izjavio je danas direktor NSZ Zoran Martinović. ...

15.09.2014. Vrata sezonskog zapošljavanja radnika iz BiH u Hrvatskoj bi već kroz mesec dana mogla biti širom otvorena, jer u tom roku BiH bi konačno trebalo da potpiše ugovor o zapošljavanju domaće radne snage u susednoj zemlji.   Postizanjem ovakvog međudržavnog dogovora ogroman broj radnika iz BiH, koji sezonski radi na crno u Hrvatskoj, počeć...