29.05.2014. Najavljene poreske olakšice poslodavcima za novozaposlene su ekonomski potpuno pogrešne, neustavne i neće dovesti do željenih efekata, kaže Saša Radulović.   Izmenama Zakona o porezu na dohodak i o socijalnim doprinosima predviđene su poreske olakšice i umanjenje doprinosa od 65 do 75 odsto za zapošljavanje novih radnika i tu me...

28.05.2014. Najavljene relativno visoke poreske olakšice za novo zapošljavanje neće znatnije uticati na rast zaposlenosti, kaže ekonomista Milojko Arsić.   Arsić, profesor beogradskog Ekonomskog fakulteta, kaže da su ovakve mere bile popularne u svetu i pre nekoliko decenija, ali se nisu pokazale delotvorne, pa je većina zemalja odustala od primene ove vrste p...

26.05.2014. Unija poslodavaca Srbije smatra da će efekat zakonskih izmena o privremenom oslobađanju od plaćanja dela poreza na zarade novozaposlenih radnika biti relativno mali, rekao je predsednik unije Nebojša Atanacković. Poslodavcima je bitno da se ukupna masa koju izdvajaju za neto plate smanji, a ne to da li su u pitanju novozaposleni ili starozaposleni radnici, jer oni ...

28.04.2014.   Najavljene mere su bliže socijaldemokratiji jer premijer nove vlade uporno ponavlja da ne želi da smanjuje penzije. ,,S druge strane, već nam je najavljeno da će vlada dati podršku privatnom sektoru", podseća Gligorov.   Na pitanje koji bi trebalo da budu prvi koraci nove vlade, Gligorov kaže: "Obećanje je da će biti usvojen rebal...

First 123 Next >>