09.06.2016. Šef Misije MMF-a za Srbiju Džejms Ruf izjavio je da povećanje plata i penzija u ovoj godini ne dolazi u obzir, zbog kašnjenja racionalizacije javnog sektora.   Kako je rekao Ruf, MMF ne vidi prostor za povećanje ni u 2017. godini. Ruf je, u intervjuu za novi broj NIN-a rekao da svaki razgovor o platama u javnom sektoru i penzijama mora da krene od ...

04.03.2016. Меđunаrоdni mоnеtаrni fоnd је pо zаvršеnој čеtvrtој rеviziјi trоgоdišnjеg аržmаnа zаklјučiо dа su pоstignuti fiskаlni rеzultаti u prоšlој gоdini dоbri, аli dа Srbiја kаsni s rаciоnаlizаciјоm јаvnоg sеktоrа tе ćе zbоg tоgа mоrаti dа је ubrzа i u pоtpunоsti privrеdе krајu.   ...

06.10.2015. Vlada Srbije ne može biti ta koja će uvek biti glavni pokretač u obezbeđivanju radnih mesta, rekao je Kirbi novinarima na Ekonomskom fakultetu, gde je održao predavanje o ekonomiji Srbije kome su prisustvovali studenti, profesori i privrednici iz ovog dela Srbije.   "Ovo je delom i odgovornost svakog građanina u Srbiji koji treba da budu odvažni i da preuz...

28.05.2015. Premijer Srbije rekao je da samo zajednički radom sa sindikatima može da se postigne napredak i objasnio da nije tako lako biti član Vlade   Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Srbije  pozvao je danas sindikalce Srbije da ponekad “uđu u cipele” članova vlade, da ponekad budu, kako je rekao, njihovoj koži kako bi videli da nije sve tako jednosta...

<< Previous 1234567 Last