26.11.2014. Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MFF) za Srbiju Daehaeng Kim izjavio je danas da je učešće nenaplativih kredita u bankarskom sektoru Srbije 23 odsto, a da viši nivo loših zajmova imaju jedino Kipar i Grčka.   Kim je na konferenciji o sporazumno finansijskom restruktuiranju privrednih društava rekao da je pre krize nivo ...

27.10.2014. Rebalans budžeta za 2014. godinu je prvi korak u trogodišnjem programu fiskalne konsolidacije. Predloženi rebalans ukazuje na to da će stvarni deficit Republike u 2014. iznositi oko 300 mlrd dinara iako je u samom Predlogu zakona prikazana njegova znatno manja vrednost od 225 mlrd dinara, koja ne uključuje (a trebalo bi) sve troškove koje Republika ima usled lo&sca...

19.06.2014. Spoljni dug Srbije u prva tri meseca ove godine smanjen je za 338,2 miliona evra, dok je javni dug porastao za 365,8 miliona evra, objavila je NBS.   Spoljni dug Srbije, odnosno ukupna zaduženost države i privatnih preduzeća prema stranim poveriocima, iznosio je 25,5 milijardi evra, dok je sa druge strane javni dug, odnosno ukupna zaduženost države i javnog sekto...

15.06.2014. Ekonomista Milojko Arsić ocenio je da je odluka Vlade o milijardu dinara pomoći privrednicima, veoma značajna iako dolazi u formi subvencionisanih kredita.   "Iako je reč o kreditima, to je zaista pomoć Vlade, jer mnogi privrednici ne bi mogli da se kvalifikuju da dobiju kredit od banaka, i svakako ne bi mogli da ih dobiju po ovako povoljnim uslovima", ...

<< Previous 123 Last