18.02.2016. Policijske patrole će od četvrtka biti stalno prisutne u zdravstvenim ustanovama, kako bi se zaustavio talas nasilja kojima su zdravstveni radnici izloženi.   To su dogovorili ministri zdravlja Zlatibor Lončar i unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, nakon još jednog napada na lekare. U sredu noću je u GAK "Narodni front" supru...

28.09.2015. Nа kоnfеrеnciјi zа štаmpu u prоstоriјаmа Udružеnjа nоvinаrа Srbiје, prеdstаvnici Sindikаtа lеkаrа i fаrmаcеutа Srbiје upоzоrili su nа prоblеmе kојi kоčе i pоtrеsајu оvај društvеni sеktоr, ističući dа sе rаciоnаlizаciја u zdrаvstvu mоžе rеšiti intеgrаciјоm privаtnоg i društvеnоg s...

30.12.2014. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i predstavnici tri reprezentativna sindikata u zdravstvu potpisali su nakon višemesečnih pregovora novi kolektivni ugovor i poručili da su na istom zadatku i da im je cilj poboljšanje zdravstvenog sistema.   Zlatibor Lončar je na konferenciji za novinare pre potpisivanja kolektivnog ugiovora rekao da posao tek predst...

28.10.2014. Do sada je 126 korisnika ostalo bez invalidskih penzija, jer se osnovano sumnja da su do njih došli zolupotrebom.   Ovo je danas izjavio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, napomenuvši da su još protiv 16 korisnika podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu, takođe zbog osnovane sumnj...

<< Previous 123 Last