12.02.2016. Јаvnо prеduzеćе zа pоdzеmnu еksplоаtаciјu uglја (ЈP PЕU) Rеsаvicа nеćе оtići u stеčај i nаstаvićе nоrmаlаn rаd i pоslе 31. mаја.   То је, kаkо tvrdе iz sindikаtа Rеsаvicе, оbеćао ministаr rudаrstvа i еnеrgеtikе Аlеksаndаr Аntić dаnаs u rаzgоvоru sа sindikаlcimа i rukоvоdstvоm rudnikа...

04.03.2015. Iako je na sastanku sa ministrom rudarstva i energetike Aleksandrom Antićem odlučeno da se tri kostolačka preduzeća skinu sa Agencije za privatizaciju, stigao je zahtev APR-a za dostavu neophodne dokumentacije kako bi se realizovale pripreme za privatizaciju. Nezadovoljni ovim pristupom, radnici ponovo blokiraju Kostolac.   Povodom aktuelnih događanja, predsednik...

02.02.2015. U Ministarstvu rudarstva i energetike potpisan je kolektivni ugovor za Javno preduzeće Elektromreža Srbije (EMS), saopsteno je danas iz ministarstva.   Ugovor je, u ime Vlade Srbije, potpisao ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, predsednik Sindikata EMS-a Milovan Andrić i u ime poslovodstva generalni direktor EMS-a Nikola Petrović. Novim Kolektivn...

03.06.2014. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković izjavio je danas da je i bez poplava bilo neizvesno da li će Srbija imati rast BDP-a, a da je sada, sa poplavama, izvesno da će Srbija skliznuti ispod nule, u recesiju.   "Koliko je to - da li jedan ili 1,5 odsto, ili više - ostaje da se vidi, jer bi svako preciziranje bilo nagađanje u ovom trenutku", reka...

<< Previous 12 Last