28.09.2015. Nа kоnfеrеnciјi zа štаmpu u prоstоriјаmа Udružеnjа nоvinаrа Srbiје, prеdstаvnici Sindikаtа lеkаrа i fаrmаcеutа Srbiје upоzоrili su nа prоblеmе kојi kоčе i pоtrеsајu оvај društvеni sеktоr, ističući dа sе rаciоnаlizаciја u zdrаvstvu mоžе rеšiti intеgrаciјоm privаtnоg i društvеnоg s...

26.09.2015. Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da je ove godine za zapošljavanje osoba sa invaliditetom njegovo ministarstvo izdvojilo 500 miliona dinara. U prvih osam meseci zabeleženo povećanje zapošljavanja tih osoba za 39 odsto, ističe Vulin.   Zaposlilo se više od 2.000 osoba sa invaliditetom sa Nacionalne službe zapošljavanja, a 1.759 je ...

25.09.2015. Treći Marš poreskih obveznika, u organizaciji Libertarijanskog kluba Libek, biće održan u subotu, 26. septembra u 12h od parka Manjež.   „Podstaknuti potrebom za reformom javnih finansija s ciljem olabavljivanja pritiska na novčanike svakoga od nas, i ove godine, 26. septembra organizujemo Marš poreskih obveznika! Treću godinu zaredom izlazim...

24.09.2015. Ustavni sud je ocenio da osporeni Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija nije u suprotnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.   Ustavni sud je utvrdio da iz osporenog Zakona sledi da se njime uvode interventne mere koje se preduzimaju da bi se u uslovima ekonomske krize očuvala finansijska održivost penzijskog sistema, što zna...

22.09.2015. Inspektorat za rad je izvršio pojačan nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu i tom prilikom utvrdio da je 174 lica radilo "na crno"   Nadzor je izvršen na gradilištima i ugostiteljskim objektima, objektima brze hrane i u pekarama u Beogradu i na gradilištima Koridora 10 i 11 izvršio . Od ukupno ...