Inspektorat za rad: Pojačan nadzor na gradilištima i ugostiteljskim objektima

22.09.2015.

Inspektorat za rad je izvršio pojačan nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu i tom prilikom utvrdio da je 174 lica radilo "na crno"

 

Nadzor je izvršen na gradilištima i ugostiteljskim objektima, objektima brze hrane i u pekarama u Beogradu i na gradilištima Koridora 10 i 11 izvršio .

Od ukupno 977 zatečenih osoba na radu utvrđeno je da sa 174 njih poslodavci nisu zaključili ugovore o radu i nisu ih prijavili na obavezno socijalno osiguranje. 

Inspekcija je ukupno kontrolisala 273 poslodavaca, a najveći broj radnika "na crno" je zatečen kod tri poslodavca na gradilištima u Beogradu, i to kod jednog 14, kod drugog 11 i kod trećeg poslodavca sedam radnika "na crno", saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

Inspekcija rada je donela 67 rešenja kojima je, pored ostalog, naloženo poslodavcima da zasnuju radni odnos sa radnicima "na crno”. 

Zbog prekršaja u oblasti radnih odnosa, inspektori rada su podneli 47 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, dok su u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu doneli 14 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica u pravnom licu, odnosno protiv preduzetnika. 

Zbog utvrđenih prekršaja za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, izdato je 22 prekršajna naloga, a doneto je i 45 rešenja sa nalozima za otklanjanje utvrđenih nedostataka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i devet rešenja o zabrani rada na radnom mestu zbog neosposobljenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i zbog neprimenjivanja mera za bezbednost i zdravlje na radu. 

Takođe, izvršen je i inspekcijski nadzor na jednoj lokaciji sa dva radno angažovana lica, na kojoj se obavlja neregistrovana delatnost. 

Inspektorat za rad će i ubuduće preduzimati mere u okviru nadležnosti, kako prema registrovanim, tako i prema neregistrovanim privrednim subjektima, najavljuju iz tog ministarstva.

 

Izvor: Tanjug, B92