22.01.2016. Ministarstvo državne uprave saopštilo je da se, u skladu sa zahtevima javnosti i Svetske banke, radi na tome da se i funkcioneri uvrste u novi sistem plata. Kako je navelo Ministarstvo, traži se način da se i funkcioneri, naročito oni u izvršnoj vlasti, uvrstili u Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Kako je navedeno, to pitanje je na...

19.01.2015. Bivši radnik niške fabrike MIN "Specijalna vozila" Zoran Nešić (55) počeo je juče štrajk glađu ispred Gradske kuće zbog toga što ne može od firme u kojoj je radio, a koja je otišla u stečaj, da naplati 6,5 miliona dinara na ime zaostalih plata.   Nešiću podršku pruža tridesetak bivših ra...

15.01.2015. Razvojna agencija Srbije, koja je zvanično počela da radi 11. januara, za podsticaje investitorima će na raspolaganju imati ukupno osam milijardi dinara.   To je izjavila predsednica Upravnog odbora novoformirane agencije Tamara Jurenić, koja je za RTS rekla da je Razvojna agencija osnovana Zakonom o ulaganjima koji je stupio na snagu u novembru prošle godi...

13.01.2016. Počela je primena Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, a ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin poručio je da će taj propis po prvi put omogućiti da se zna gde i koliko naših ljudi radi van Srbije i kako im se može pomoći.     Kako je precizirao ministar, zakon ...

13.01.2016. Rеprеzеntаtivni sindikаti društvеnih dеlаtnоsti iskаzuјu оgrоmnо nеzаdоvоlјstvо prеdlоžеnim Nаcrtоm zаkоnа о sistеmu plаtа zаpоslеnih u јаvnоm sеktоru i nаčinоm nа kојi sе prеgоvоri vоdе vеzаnо zа оdržаvаnjе sаstаnаkа Rаdnе grupе zа izrаdu spоrnоg zаkоnа, navodi se u zajedničkom saopštenju. ...