Svetska banka traži da se i funkcioneri uvrste u novi sistem plata

22.01.2016.

Ministarstvo državne uprave saopštilo je da se, u skladu sa zahtevima javnosti i Svetske banke, radi na tome da se i funkcioneri uvrste u novi sistem plata.

Kako je navelo Ministarstvo, traži se način da se i funkcioneri, naročito oni u izvršnoj vlasti, uvrstili u Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Kako je navedeno, to pitanje je naišlo na pravne poteškoće, s obzirom na nepostojanje jedinstvene regulative koja određuje status funkcionera, a cilj je da se njihove zarade ograniče srazmerno nivou odgovornosti. 

Taj zakon neće uređivati plate onih funkcionera koje su u dosadašnjim reformskim procesima već uređene posebnim zakonima, u skladu sa evropskim standardima, i koje predstavljaju garant njihove nezavisnosti, poput sudija, Zaštitnika građana... 

Koncept Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru izmenjen je tako što se uporedivost poslova postiže najpre razvrstavanjem u 12 platnih grupa, za koje zakon utvrđuje i kriterijume razvrstavanja, kao i opšte opise platnih grupa, stoji u saopštenju. 

Dodaje se da je razrađena i matrica sa rasponom koeficijenata platnih grupa i platnih razreda, što značajno unapređuje transparentnost procesa kojim će se, u skladu sa tim zakonom, zarade u državi međusobno usklađivati. 

Takođe, u cilju potpune transparentnosti i uporedivosti, Nacrt zakona obavezuje Ministarstvo državne uprave da redovno objavljuje i ažurira Katalog radnih mesta, odnosno zvanja i funkcija. 

Tim katalogom, precizira se, popisani su svi poslovi koji se obavljaju na radnim mestima u javnom sektoru, a takodje će sadržati i popis zvanja, i položaja državnih službenika i službenika u organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, popis svih funkcija, platne grupe i platne razrede, uzimajući u obzir korektivne koeficijente, u koja su svrstana radna mesta, zvanja, položaji i funkcije.

 

Izvor: Tanjug