Petrović: Reforma penzionog sistema prioritet

07.04.2014.

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je danas da bi na prvom mestu u predstojećim reformama u Srbiji trebalo da bude reforma penzionog sistema, ali da se o tome trenutno malo govori.Petrović je na skupu "Srbija i Velika Britanija - produbljivanje privredne saradnje" rekao da je penziona reforma hitna, jer se najveći izdaci prave upravo u tom segmentu i dodao da je uslov za održiv penzijski sistem da se granica za odlazak u penziju za žene pomeri sa 60 na 63 godine, a možda i izjednači sa granicom za odlazak u penziju za muškarce, koja je 65 godina.

U Srbiji je, kako je ukazao, posebno izražen problem prevremenog penzionisanja, jer 70 odsto muškaraca odlazi u penziju pre dostizanja propisane starosne dobi, dok je kod žena taj procenat 50 odsto.

Petrović je naveo da je pored te reforme neophodno rešiti i problem javnih preduzeća, koja su se, dodaje, pokazala "kao veliki fisklani problem" koji utiče na povećnaje javnog duga.

On je precizirao da su veliki gubici javnih preduzeća jedan od ključnih razloga zbog koga bi deficit u ovoj godini mogao da dostigne osam odsto BDP.

"Taj deficit bi bio najveći u Evropi, a potekao bi upravo iz gubitaka javnih preduzeća", rekao je Petrović.

Predsednik Fiskalnog saveta je naglasio i da bi za Srbiju u ovom trenutku bilo najbitnije sklapanje sporazuma sa MMF-om. koji bi garantovao da će se fiskalna konsolidacija sprovoditi prema planu.

 

Izvor: Tanjug