Sekretar fakulteta “Мihajlo Pupin” nezakonito dobio otkaz

09.03.2014.

Sekretar Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu nezakonito dobio otkaz. Vrhovni kasacioni sud rehabilitovao Stanislava Panića koji je prijavio korupciju

 

Vrhovni kasacioni sud presudio je da je Stanislav Panić nezakonito dobio otkaz na radnom mestu sekretara zrenjaninskog tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“. Tako je odlukom najviše sudske ustanove preinačena presuda Apelacionog suda, a potvrđena ona koju je doneo Osnovni sud iz Zrenjanina.

Panićeve muke počele su u leto 2010. godine, kada je profesora dr Milana Pavlovića, dekana zrenjaninske visokoškolske ustanove, prijavio za korupciju.

Dekan je, naime, svojevremeno dobio stan od fakulteta u Zrenjaninu, ali je tužio ustanovu kojom rukovodi zbog neplaćanja putnih troškova, prećutkujući postojanje stana i tvrdeći da na posao u Zrenjanin svakodnevno dolazi iz Beograda, gde stanuje sa porodicom. Sekretar Panić, pravnik po struci, podneo je zbog toga krivičnu prijavu protiv dekana, a zatražio je da reaguje i odbor za etička pitanja Univerziteta u Novom Sadu.

Sve je to učinio na memorandumu fakulteta „Mihajlo Pupin“ i sa potpisom u svojstvu sekretara, što je dekan protumačio zloupotrebom i povredom radne discipline. Ekspresno je Paniću uručio otkaz, mada je Agencija za borbu protiv korupcije utvrdila da je zbog tog čina dekan Pavlović bio u sukobu interesa i izrekla mu meru upozorenja - da ubuduće poštuje zakon...

Sa suprugom koja ne radi i malim detetom, Panić se našao na ulici, bez ikakvih sredstava za egzistenciju. Nije se predavao, nego je pokrenuo radnispor pred Osnovnim sudom u Zrenjaninu. Presudom iz maja 2012. godine, otkaz je proglašen nezakonitim, ali Panić nije vraćen na posao, jer je posle žalbe fakulteta, Apelacioni sud preinačio presudu i zauzeo stanovište da se on ogrešio o zakon pišući prijave na memorandumu fakulteta.

Sada je najviša sudska vlast tu odluku preinačila i potvrdila presudu Osnovnog suda, ocenjujući da je Panić postupio savesno i u skladu sa zakonom. Povredu njegovog radnog prava, Vrhovni kasacioni sud pronašao je i u međunarodnim konvencijama, antikorupcijskim propisima i instrumentima, koji zaposlenom daju pravo da poslodavca prijavljuje zbog kršenja propisa.

Panić nije tražio povratak na staro radno mesto sekretara fakulteta. Ne toliko što je u međuvremenu dobio posao sudijskog pomoćnika u Kikindi, već je ocenio da bi bila besmislena njegova reintegracija u univerzitetsku ustanovu nakon što je dekan Pavlović dobio drugi mandat...

-Odbor za etička pitanja Univerziteta ne samo da ništa nije preduzeo povodom moje prijave, nego je čak negirao njeno postojanje u evidenciji... To, kao i samo mera upozorenja dekanu od Agencije za borbu protiv korupcije da ubuduće vodi računa u obavljanju javne funkcije, potvrda su da ukazivanje na korupciju u sistema vlasti i društvenih elita najčešće ne nailazi na reagovanje državnih institucija - ističe Panić, ne želeći nikome da prođe kroz pakao koji ga je pratio kada je dirnuo u nepravilnosti na TF „Mihajlo Pupin“.

 

Izvor: Novosti