Rukovodstvo krivo za Želvoz

16.01.2014.

Rukovostvo "Želvoza" neodgovornim postupanjem nije ispunilo nijednu od preuzetih obaveza, a koje su preduslov za ispunjenje zahteva radnika, uključujući isplatu socijalnog programa, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica, saopštilo je danas Ministarstvo privrede.

 

Jedini način za rešenje nagomilanih problema je završetak restrukturiranja preduzeća, a to podrazumeva završetak izrade "ličnih karata" preduzeća, čišćenje preduzeća od dugova konverzijom duga u kapital, izradu poslovnih planova za 2014. godinu, kao i isplatu socijalnih programa kroz Tranzicioni fond.

Nakon toga će preko Fonda za razvoj dobiti obrtna sredstva potrebna za ostvarenje plana, istaknuto je u saopštenju ministarstva i navedeno da su ta pravila ista za svih 153 preduzeća u restrukturiranju, pa i za "Želvoz" i izuzetaka neće biti.

Ministarstvo je podsetilo da je ministar privrede Saša Radulović 8. novembra 2013. godine održao sastanak sa rukovodstvom "Želvoza", na kom je dogovoreno da rukovodstvo izdradi i dostavi Agenciji za privatizaciju i Ministarstvu privrede Plan poslovanja za 2014. godinu i Plan tehnološkog viška, kao i da se podnese zahtev za isplatu socijalnog programa.Rukovodstvu je napomenuto da Plan tehnološkog viška ne sme da bude na dobrovoljnoj osnovi, jer bi veliki broj radnika u pedesetim i šezdesetim godinima, sa velikim radnim iskustvom i znanjem o tehnološkom procesu, rado prihvatio socijalni program, a tada fabrika ne bi mogla da posluje punim kapacitetom.

Rukovodstvu je i tom prilikom traženo da završe izradu "lične karte" kako bi moglo da se završi restrukturiranje preduzeća.

Rukovodstvo "Želvoza" nije u dogovorenom roku podnelo ni potpunu "ličnu kartu", niti Plan tehnološkog viška i kompletnu dokumentaciju za socijalni program, tako da po programu, koji je važio do kraja 2013. godine, radnici sada, zbog neodgovornosti rukovodstva, ne mogu računati na otpremnine po tim uslovima, jer su ta sredstva predviđena budžetom za 2013. godinu.

Za dalje restrukturiranje "Želvoza" i svih preduzeća u restrukturiranju koristiće se sredstva predviđena Tranzicionim fondom u iznosu od 20 milijardi dinara. Ministarstvo privrede ta sredstva predvidelo je budžetom za 2014. godinu.

Sredstva su predviđena za isplatu zaostalih zarada na nivou minimalca i povezivanje staža radnicima, kao i za otpremnine za tehnološki višak u svim preduzećima u restrukturiranju.

Međutim, osnov za početak funkcionisanja Tranzicionog fonda je donošenje seta zakona, koji je trebalo da budu usvojeni do kraja 2013. godine.

U pitanju su Zakon o privatizaciji, Zakon o izmenama i dopunama zakona o stečaju, Zakon o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za privatizaciju i Zakon o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza.

Tom dinamikom, Ministarstvo privrede planiralo je da se sa tim isplatama krene od početka godine.

Nažalost, sa donošenjem tog seta zakona se kasni, iako je Ministarstvo privrede zakone pripremilo i uputilo početkom decembra, sa ciljem da se oni usvoje u Skupštini Srbije pre kraja godine.

Vlada ih je usvojila tek na sednici održanoj 30. decembra, sa zaključkom da se upute Skupštini na usvajanje po hitnom postupku.

Nadamo se da će se to uskoro i desiti, da će Skupština uskoro zasedati i usvojiti zakone koji su osnov za rešavanje nagomilanih problema preduzeća u restrukturiranju.

Po stupanju ovih zakona na snagu, izvršiće se finansijsko restrukturiranje preduzeća kroz unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR), nakon čega će, na osnovu poslovnog plana za 2014. godinu, preduzeća u restrukturiranju dobiti obrtni kapital za poslovanje.

Ministarstvo je podsetilo da su za sačinjavanje UPPR-a preduslov "lične karte" preduzeća sa fer procenom vrednosti kapitala, a rukovodstvo "Želvoza" sa njima kasni.

Izvor: Tanjug, B92