Sloga: Čije interese država štiti u FAP-u?

29.06.2014.

Sindikat "Sloga FAP" zatražio je hitnu reakciju Ministarstva privrede i policije zbog, kako je naveo, namere Skupštine akcionara FAP-a da na sutrašnjoj sednici usvoji ranije odbačen i neusvojen finansijski izveštaj, zapitavši se čije interese država štiti u FAP-u.

 

Sindikat podseća da na sednici Skupštine akcionara, koja je održana 26. septembra 2013. godine, nije usvojen finansijski izveštaj za 2012. godinu, prema kojem je FAP imao više od šest milijardi dinara u zalihama.

Usledila su dva popisa imovine FAP-a, koja su potvrdila navode akcionara, a u međuvremenu, Nadzorni odbor, iako mu je prestao mandat zbog neusvajanja finansijskog izveštaja, doneo je niz nezakonitih odluka, tvrde u ovom sindikatu.

Između ostalog, doneta je odluka o prodaji zaliha u staro gvožđe i time omogućena "još jedna pljačka imovine FAP-a", navedeno je u saopštenju "Sloge FAP" i predočeno da su predmet prodaje rezervni delovi, specijalni, merni i rezni alati, koji se, bez poštovanja procedure, prodaju privatnim preduzećima na kilogram.

Sindikat navodi da v.d. nosioca društvenog kapitala u Skupštini akcionara FAP-a Aleksandar Milunović, koga je imenovala vlada, na Skupštini akcionara 14. maja ove godine, razrešava članove Nadzornog odbora i ponovo imenuje iste ljude, smatrajući da svojim radom nisu naneli štetu FAP-u.

 

Izvor: Tanjug