Krstić: Olakšice poslodavcima uvod u agresivnu borbu protiv sive ekonomije

26.05.2014.

Ministar finansija Lazar Krstić izjavio je danas u Skupstini Srbije da najavljene olakšice, kojima se poslodavci oslobađaju plaćanja dela poreza i doprinosa, predstavljaju samo uvod u agresivnu borbu protiv sive ekonomije.

 

"Ovo je jedna stimulativna mera da se u narednih mesec dana svi koji su zaposleni "na crno" uvedu u knjige uz ovu olakšicu. Na taj način pružamo priliku da onima koji su zapošljavali "na crno" prihvate ovu meru pre nego što se krene vrlo agresivno sa promenama Zakona o poreskom postupku i administraciji i pratećih zakona, suzbijanja i borbe inspekcija protiv sive ekonomije", izjavio je Krstić poslanicima prilikom predstavljanja predloga izemena zakona o porezu na dohodak građana i izmene zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

On je naveo i da se ovim zakonima daje olakšica za novo zapošljavanje u iznosu od 65 do 75 posto u zavisnosti od broja zaposlenih i da to samo po sebi nije "lek svih lekova za srpsku ekonomiju".
Krstić je precizirao da je ovo samo jedna od nekoliko mera koje vlada preduzima kako bi smanjila nezaposlenost i suzbila sivu ekonomiju.

Ministar finansija je istakao da ova mera neće doprineti smanjenju budžetskih prihoda, kako tvrdi Fiskalni savet.
Drugi razlog usvajanja ovih zakona je, prema njegovim rečima, taj što se menja visina stope doprinosa za PIO i Fond zdravstvenog osiguranja, tako što se težina prebacuje sa Fonda zdravstvenog osiguranja na PIO Fond.
"Ovo je mera koja je preduslov za ostvarenje fiskalne konsolidacije i prirodna je iz dva razloga. Jedan je taj što mi u Fondu za osiguranje penzionih osiguranika imamo veliki deficit , dok u Fondu za zdravstveno osiguranje par godina imamo balans, a prosle godine smo imali suficit. U situaciji kada nekoliko različitih nivoa države ima deficit i to veliki, bitno je da izbalansiramo prihode i rashode", rekao je Krstić.

On je dodao da ovo ne znači da će se menjati priroda zdravstvenog osiguranja kao takvog.
"Sve ono što bude nedostajalo Fondu zdravstvenog osiguranja po osnovu smanjenja doprinosa biće nadomešteno transferom iz budžeta kada uđemo u rebalans na način na koji to već ide za penzioni fond", zaključio je Krstić.

 

Izvor: Tanjug