Samo sa Bosnom plaćanja bez posrednika

12.12.2013.

Sporazum o platnom prometu potpisan i sa Crnom Gorom, ali tamošnje banke nisu zainteresovane za uštedu od oko deset miliona evra godišnje

Od svih bivših jugoslovenskih republika Srbija samo sa Bosnom i Hercegovinom ima direktni platni promet. Tačnije, platni promet sa BiH obavlja se putem obračuna na osnovu Sporazuma o kliringu međunarodnih plaćanja koji su 2007. godine potpisale Narodna banka Srbije i Centralna banka Bosne i Hercegovine. Trenutno, u ovom međunarodnom plaćanju, učestvuju 24 banke: 19 iz Srbijei pet banaka iz BiH.

Isti sporazum Srbija je potpisala i sa Centralnom bankom Crne Gore, sve sa ciljem da se takođe omogući brz, efikasniji i jeftiniji platni promet.Međutim, poslovne banke u Crnoj Gori nisu zainteresovane za uspostavljanje direktnog platnog prometa sa Srbijom, koji bi doneo višemilionsku uštedu privredi i građanima.

Centralna banka Crne Gore je septembra 2007. godine, nakon potpisivanja ugovora o plaćanju sa centralnim bankama Srbije i BiH, obezbedila svu zakonsku infrastrukturu za uključivanje svih crnogorskih banaka u sistem kliringa međunarodnih plaćanja, čiji je operater NBS.

Međutim, crnogorska centralna banka nema zakonskog osnovada bankama nametne obavezu korišćenja direktnog platnog prometa sa inostranstvom, jer se pristupanje takvom načinu plaćanja zasniva na principu dobrovoljnosti.

Crnogorske poslovne banke platne naloge realizuju preko korespondentskih, uglavnom nemačkih banaka, a direktni način plaćanja prema poslovnim bankama u Srbiji i BiH isključio bi inostrane banke i time smanjio troškove provizije.

Po podacima Srpsko-crnogorskog poslovnog kluba, platni promet između Crne Gore i Srbije godišnje iznosi preko 700 miliona evra, a procena je da bi isključivanjem posredničkih banka bile postignute uštede za privredu i građane od oko 10 miliona evra.

U slučaju BiH plaćanjeide preko NBS kao operatera, a konačno poravnanje neto pozicija između centralnih banaka obavlja se preko Dojčebanke. Prednosti ovog načina plaćanja su da se poravnanje radi istog dana za uplate do 14 časova, a primalac sredstava ne plaća naknadu. Taj trošak se namiruje samo u banci prilikom uplate.

U NBS navode da se platni promet između Srbije i Crne Gore obavlja saglasno propisima koji regulišu devizno poslovanje i u skladu sa međunarodnom bankarskom praksom i standardima, kao i sa bilo kojom drugom zemljom u inostranstvu.Pored mogućnosti plaćanja i naplata posredstvom korespondentskih banaka, banke iz okruženja poslove platnog prometa mogu obavljati i uspostavljanjem direktnih korespondentnih i kontokorentnih odnosa, u skladu sa zakonskim odredbama kojima je propisano da banke drže devize kod druge banke.

– Narodna banka Srbije i Centralna banka Crne Gore još početkom 2008. godine stvorile su sve neophodne normativne, organizacione, tehničke, kadrovske i druge pretpostavke za učešće banaka iz Crne Gore u sistemu međunarodnog kliringa plaćanja u evrima, čiji je operater Narodna banka Srbije. Učesnici mogu biti sve banke koje sa svojom centralnom bankom potpišu ugovor o učestvovanju u obračunu ovih plaćanja. To znači da nema smetnji da banke iz Crne Gore učestvuju u ovom platnom sistemu, ali do sada nisu iskazale interes, iako se njegovom implementacijom uspostavlja efikasniji i jeftiniji platni promet između fizičkih i pravnih lica sa teritorija Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.Realizacija ovog projekta inicirana je 2007. godine od strane guvernera ovih centralnih banaka, kako bi se u okviru zemalja članica CEFTA smanjili troškovi platnog prometa. S tim u vezi, Narodna banka Srbije izvršila je u više navrata prezentaciju projekta bankama u Srbiji i  Crnoj Gori, kao i predstavnicima CB Crne Gore. Dakle, nema smetnji da banke iz Crne Gore učestvuju u ovom sistemu, potrebno je samo da potpišu sa svojom centralnom bankom ugovor o učešću – navode u NBS.

Izvor: Politika