Održan seminar „Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta u zaštićenim prirodnim područjima”

16.12.2021.

U organizaciji Instituta za industrijske odnose danas je u hotelu Heritage održan seminar „Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta u zaštićenim prirodnim područjima: unapređenje pravnog okvira i primene propisa”, kao i prezentacija publikacija i web prezentacije izrađenih u okviru istog projekta.

Na prezentaciji su govorile autorke dr Jelena Koković, direktorka Centra za zaštitu životne sredine Instituta za industrijske odnose i Milica Vučenović, direktorka Centra za pravne studije Instituta za industrijske odnose, kao i Milić Spasojević, direktor privrednog društva RZ-PLANT DOO BEOGRAD.

Istaknuto je da težnja ka unapređenju i intenziviranju poljoprivredne proizvodnje, sa jedne, i povećanju stepena i površina pod zaštitom, sa druge strane, dovode do nerazumevanja i konflikata, kako između poljoprivrednika i državnih institucija, organa i imalaca javnih ovlašćenja, tako i kroz odnos resora nadležnih za poljoprivredu i zaštitu prirode. Daljim povećanjem područja pod zaštitom učiniće pitanje održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta još značajnijim. Ovi složeni odnosi, kao i složenost, razuđenost i nekonzistentnost regulative, dovode do problema u primeni, u smislu velikog broja nadležnih subjekata, njihove koordinacije i efikasnosti i efektivnosti postupanja, kao i teškoća u informisanju, tumačenju i razumevanju na strani građana i privrede. Izloženi su uočeni problemi u vezi sa upisom zabeležbi u katastar nepokretnosti, neusaglašenosti odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o zaštiti prirode, predlozi za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u zaštićenim područjima i izložena studija slučaja projekta privrednog društva RZ-PLANT iz Beograda.

Događaju su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ministarstva finansija, Komisije za zaštitu konkurencije, organizacija civilnog društva, reciklažne industrije, advokati, računovođe, konsultanti i stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine.

Seminar je realizovan u okviru projekta „Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta u zaštićenim prirodnim područjima: unapređenje pravnog okvira i primene propisa”, koji realizuje Institut za industrijske odnose u saradnji sa Nezavisnom asocijacijom poljoprivrednika Srbije, uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine.