Privreda na putu ka efikasnoj i efektivnoj primeni propisa u oblasti zaštite životne sredine

20.8.2020.

Institut za industrijske odnose u partnerstvu sa MKS Inteko doo otpočeo je realizaciju projekta Privreda na putu ka efikasnoj i efektivnoj primeni propisa u oblasti zaštite životne sredine, koji je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine.

Projekat Privreda na putu ka efikasnoj i efektivnoj primeni propisa u oblasti zaštite životne sredine ima za cilj da edukuje i pruži valjane informacije privrednim subjektima u pogledu pitanja i nedoumica koje imaju u vezi svojih obaveza u skladu sa propisima u oblasti zaštite životne sredine. Izradom aplikacije na portalu eko-lex.iio.org.rs putem koje privredni subjekti mogu da sagledaju stepen rizika u pogledu poštovanja propisa i dobiju savete u vezi obaveza koje imaju u oblasti zaštite životne sredine, pružiće se nezavisan i pouzdan servis, koji deluje preventivno i edukativno, sa ciljem dostizanja standarda i poštovanja propisa u ovoj oblasti.

Ciljnu grupu primarno čine mala i srednja preduzeća, koja imaju određene obaveze u pogledu primene propisa iz oblasti zaštite životne sredine, a ne poseduju edukovan kadar iz ove oblasti. Sa druge strane, strateško opredeljenje države ka dualnom obrazovanju podrazumeva podizanje kvaliteta stručne prakse na svim nivoima obrazovanja. Partner na projektu realizuje program stručne prakse budućih diplomiranih analitičara zaštite životne sredine i planirano je njihovo aktivno učešće i edukacija u drugoj fazi realizacije projekta, kroz pružanje saveta korisnicima veb servisa, uz aktivan nadzor stručnih lica. Ovim se postiže dvostruki edukativni efekat, kako privrednih subjekata, tako i budućih stručnjaka u oblasti zaštite životne sredine, čime se multiplikuju pozitivni efekti po primenu propisa u oblasti zaštite životne sredine u budućnosti. Portal, pored aplikacije, sadrži osnovne informacije o identifikovanim oblastima, kao i bazu propisa u oblasti zaštite životne sredine.