Rok za povezivanje radnog staža do kraja godine

14.10.2015.

Zaposleni i bivši zaposleni u preduzećima koja su u procesu privatizacije imaju rok do kraja godine da iskoriste mogućnost povezivanja radnog staža.

 

Zbog toga su ih ministri rada i privrede Aleksandar Vulin i Željko Sertić pozvali da to urade i prijave se za socijalni program do kraja ove godine.

S obzirom na to da će privatizacija tih preduzeća biti završena do kraja godine ta mogućnost im neće biti na raspolaganju u 2016. godini, naveli su oni.

Država je prihvatila da reši taj problem, ali završetkom procesa privatizacije to više neće biti moguće, ocenili su učesnici okruglog stola "Praznine u stažu zbog neplaćanja doprinosa za PIO i povezivanje staža prema zaključcima Vlade Republike Srbije" u PKS. 

Vulin je istakao je da je to prilika da radnici i rukovodstva u tim preduzećima iskoriste svoja prava, jer u vremenu koje predstoji država više neće moći da se ponaša na taj način. 

Ovo je vreme kada se podvlači crta, jer država neće večno isplaćivati tuđe dugove i mešati se u privredna kretanja, naglasio je on. 

Sertić je naglasio da je do 9. oktobra 112 zaposlenih završilo proces povezivanja radnog staža i za tu namenu je iz budžeta isplaćeno 29,2 miliona dinara. 

Sertić je rekao da će do kraja godine 95 odsto privatizacije biti završeno, a uslaskom u 2016. godinu cilj će biti uvođenje ekonomije u racionalne, održive i tržišne principe. 

On je naglasio da ubuduće neće biti moguće da preduzeća ne plaćaju obaveze već će morati da se ponašaju prema tržišnim pricipima kao i privatne kompanije. 

On je naglasio da je više od 60 odsto preduzeća, koja se nalaze u postupku privatizacije, prijavilo da ima dug po tom osnovu. 

Predsednik PKS Marko Čadež naglasio je da će rešavanje tog problema olakšati poziciju preduzeća, jer će ih rasteretiti bar dela duga prema radnicima i uvećati šanse da dodju do novih vlasnika. 

Cilj reformi je da se privredi pomogne ne samo u savladavanju problema u svakodnevnom psolovanju, već i podizanju kapaciteta, jačanju konkurentnosti i produktivnosti, rekao je on. 

Vlada Srbije donela je 18. juna ove godine zaključak kojim se predviđa da se iz sredstava budžeta pojedinim kategorijama zaposlenih i bivših zaposlenih uplati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i to u preduzećima koja se nalaze u postupku privatizacije, koja su ove godine otišla u stečaj kao i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Sertić je podsetio da je u ovoj godini Srbija ušla u proces pregovora sa EU, da je prihvatila aranžman sa MMF, a svaki od tih odnosa nosi određene obaveze i uvođenje novih standarda. "Problem je što su ti standardi u EU pisani za razvijene zemlje, a naša zamlja je u pregovore i prihvatanje standarda ušla nepripremljena, jer smo se dugo ponašali neodgovorno", rekao je Sertić.

 

Izvor: Tanjug, B92