Krivična prijava protiv odgovornog lica u Fabrici vagona

10.09.2015.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podnelo je krivičnu prijavu protiv odgovornog lica u Koncernu Fabrika vagona Kraljevo a. d., kao i protiv bivše radnice ove fabrike T. G., i Fabrici vagona uputilo zahtev da u budžet Republike Srbije vrati sredstva koja su neosnovano isplaćena za otpremnine.

 

Prema proceduri o utvrđivanju programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu, nakon dostavljanja kompletne dokumentacije i pisane izjave direktora preduzeća o tačnosti te dokumentacije, Koncernu Fabrika vagona Kraljevo su, 28. maja 2015. odobrena sredstva za otpremnine 430 zaposlenih u ukupnom iznosu od 249.797.867,15 dinara.

Naknadno je preduzeće dostavilo zahtev za odobravanje dodatnih sredstava za osobe kojima je otpremnina već isplaćena, i tada je, uvidom u fotokopiju radne knjižice, utvrđeno da nije bilo osnova za isplatu otpremnine radnici T. G. u iznosu od 624.778,96 dinara jer ona u vreme podnošenja zahteva za odobravanje programa za rešavanje viška zaposlenih nije bila radnik Fabrike vagona Kraljevo. T. G. je radni odnos prestao 7. jula 2014, a ona ga je ponovo zasnovala u istom preduzeću 12. maja 2015, nakon što je otpočeo postupak utvrđivanja viška zaposlenih. To je suprotno Odluci o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu i na taj način je zloupotrebljen sam institut prava na isplatu otpremnine.

Odgovorno lice u Koncernu Fabrika vagona Kraljevo a. d. je garantovalo za tačnost dostavljenih podataka, odnosno da sva lica koja su obuhvaćena Programom za rešavanje viška zaposlenih ispunjavaju uslove, što ovde nije bio slučaj.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ističe da se neće tolerisati zloupotrebe u postupku rešavanja viška zaposlenih u subjektima privatizacije.

 

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja