Kolektivno pregovaranje najbolje u velikim stranim kompanijama

15.06.2015.

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić kaže da je situacija kod zaključivanja pojedinačnih kolektivnih ugovora dobra, kao i da su bez problema zaključeni kolektivni ugovori u velikim stranim kompanijama koje rade u Srbiji.

 

“To je slučaj u Merkatoru, Bambiju Požarevac, Filip Morisu. Kolektivni ugovor i to izuzetno dobar je zaključen i u Železari Smederevo”, ističe ona. 

Zaposleni u nacionalnoj aviokompaniji Er Srbija, posle 20 godina pauze, ponovo imaju potpisane kolektivne ugovore.

Direktorka ljudskih resursa u toj kompaniji Aleksandra Dutina kaže da je poslodavac uvećao sve ono što je Zakon o radu uveo kao minimum. 

“Između ostalog minuli rad je kod nas 0,5 u odnosu na zakonski 0,4. Godišnji odmor je veći nego zakonski minimum. Procenat isplate naknade za noćni rad i za prekovremeni rad je uvećan i mnoge druge stvari, uređena je bezbednost i zdravlje na radu detaljnije, uređena su i sluzbena putovanja”, objašnjava Dutina. 

Međutim, ruže ne cvetaju u kompanijama gde ne postoji sindikalno organizovanje. 

U Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata kažu da su najveći problemi sa privatnim domaćim preduzećima i sa stranim bankama koje posluju u Srbiji. S druge stane, poslodavci ističu da je za njih najveći problem potpisivanje granskih kolektivnih ugovora. 

“Posebno sa granama koje smo mi tamo nasledili još iz samoupravnog perioda, koje često obuhvataju vrlo širok pojam kompanija. Znači u jednoj grani, ja često govorim hemije i nemetala nalazi se i farmaceutska industrija i vađenje kamena i bazna hemija i tako dalje”, objašnjava predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. 

Predsednika Unije smo pitali i da li u njegovoj kompaniji postoji kolektivni ugovor? “Kod mene postoje samo ugovori o radu. Ne postoji kolektivni ugovor”, kaže on dodajući da je on privrednik i poslodavac više od 40 godina a plata nikada nije kasnila. 

Oko 600.000 radnika iz privatnog sektora zaradu prima sa zakašnjenjem od mesec, dva ili više, dok oko 50.000 zaposlenih u preduzećima širom Srbije uopšte ne prima platu.

 

Izvor: B92