Završeni modeli privatizacije za oko 500 preduzeća, tenderi do kraja januara

4.12.2014.

Minsitar privrede Željko Sertić izjavio je danas da su završeni modeli privatizacije za oko 500 preduzeća iz portfolija Agencije za privatizaciju i da će do kraja januara biti objavljeni javni tenderi po predloženim modelima.

 

Ministarstvo privrede je imalo obavezu da do 1. decembra Agenciji za privatizaciju preda modele za svako od tih preduzeća što je i učinilo, rekao je Sertić na debati o razvoju privatnog sektora privrede Srbije.

Ministar je istakao da će ceo proces biti transparentan sa jasnim pravilima, ti pozivi će biti javni i neće biti dogovaranja.

Sertić je, na skupu u Privrednoj komori Srbije, objasnio da preduzeća imaju rok od 30 dana da pripreme svoja dokumenta i papire za sledeći korak.

To je, kako je dodao Sertić, objava javnih tendera za neka preduzeća već krajem decembra, a za veći deo njih u januaru.

Prema rečima Sertića, za privatizaciju su ostala "loša preduzeća" koja imaju dosta problema a kako je ukazao jedan broj tih preduzeća koja se nalaze u portfoliju agencije, gotovo i da ne postoji, osim papirološki.

On je naveo da nekoliko velikih kompanija ima ozbiljne probleme jer osim velikog broja radnika ima i zastarele tehnološke procese u koje je potrebno uložiti ogromna obrtna sredstva.
"Moramo da to rešimo veoma brzo", zaključio je Sertić.

 

Strategija malih i srednjih preduzeća do Nove godine

Sertić je najavio da će do Nove godine biti usvojena i Strategija malih i srednjih preduzeća (MSP), prilikom čije izrade su uvažene sugestije privrednika.

Naime, u Strategiju MSP će biti uključen dokument koji je Privredna komora Srbije (PKS) predala Ministarstvu privrede, a u kome je definisano čak 500 problema koji muče privrednike, istakao je Sertić.

On je na debati o razvoju privatnog sektora privrede Srbije naveo da će u sledećih 10 do 15 dana biti definisane oblasti u kojima će se delovati u narednom periodu, a obaveze i odgovornosti podeljene su po ministarstvima.
"Najveći broj problema koje su izneli privrednici biće uključen u Strategiju MSP", kazao je Sertić na skupu u PKS.

On je naglasio da treba što snažnije uključiti privredne asocijacije i struku u donošenje zakona, što se pokazalo kao dobra praksa u Evropskoj uniji i SAD.

V.d. predsednika PKS Milivoje Miletić istakao je da je dalji razvoj privatnog sektora od izuzetnog značaja, i da treba da bude baziran na povećanju izvoza i investiranja, kao i proizvodnji dobara sa visokom dodatnom vrednošću.
"To je jedan složen proces koji traži angažovanje svih kapaciteta, privrede, institucija i kreatora ekonomske politike da se stvori jedan ambijent koji je dovoljno podsticajan i predvidljiv da se te investicije i ostvare u ovom izuzetno važnom sektoru", istakao je Miletić.

On je rekao da su brojni problemi sa kojima se danas suočava privatni sektor i u dobroj meri su identifikovani, a odnose se na sivu ekonomiju koja zadire u sve privredne sektore, visoki parafiskalni nameti, administrativne procedure...

Osnovno ograničenje je niska konkurentnost, koja je rezultat duplo manje produktivnosti realnog sektora u odnosu na razvijene ekonomije i to što je 40 odsto opreme preduzeća srednje veličine, starije generacije.

 

Izvor: Tanjug