Do kraja novembra odluka o modelu i metodu privatizacije

28.11.2014.

Ministarstvo privrede će do kraja novembra doneti odluku o modelu i metodu privatizacije svakog od preko 500 pojedinačnih preduzeća.

 

Na osnovu tih odluka Agencija za privatizaciju će raspisati javne pozive za prikupljanje obavezujućih ponuda za svako pojedinačno preduzeće, najavio je predsednik Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Muamer Redžović.

Pre raspisivanja javnih poziva, biće pripremljena i potrebna dokumentacija za ovu fazu privatizacije za svako pojedinačno preduzeće, tako da raspisivanje prvih javnih poziva treba očekivati narednih nedelja, kako je najavio i srpski ministar privrede Željko Sertić, rekao je Redžović za BKTVNews.

Redžović je precizirao da će u prvoj grupi preduzeća, za koja će biti raspisan javni poziv za prikupljanje obavezujućih ponuda, biti kompanije za koje postoji ozbiljno interesovanje investitora i koje imaju čist kapital, rešene vlasničke odnose odnosno prema čijoj imovini ne postoje zahtevi po osnovu restitucije.

On se nada i očekuje da će, značajan broj važnih preduzeća za privredu Srbije pronaći nove vlasnike ili strateške partnere, s obzirom na činjenicu da je na Javni poziv od avgusta ove godine stiglo 1.732 pisma o zainteresovanosti, koja su poslala ukupno 833 investitora, što je bitan pokazatelj interesovanja potencijalnih investitora.

"Od tog broja, iz inostranstva je stiglo 369 pisama o zainteresovanosti, od čega najviše iz Nemačke, Velike Britanije, Mađarske, Bugarske, SAD, Rusije, Austrije, država sa prostora bivše Jugoslavije, ali i iz Kine. Bilo je tu dosta ozbiljnih pisama koje su poslale respektabilne strane i domaće kompanije, investicioni fondovi, ali i kompanije koje su već sarađivale sa preduzećima koja su predmet privatizacije", naveo je Redžović.

"Treba posebno naglasiti da svoje ponude za pojedinačna preduzeća, kada za njih bude raspisan javni poziv, mogu poslati i oni investitori koji nisu poslali pisma o zainteresovanosti, i da će oni imati potpuno ravnopravan tretman u tom postupku", rekao je predsednik Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

"Upravo obavezujuće ponude koje stignu posle objavljivanja Javnog poziva za pojedinačna preduzeća, pokazaće realni interes investitora", kaže Redžović.

On je napomenuo da, takođe, treba imati u vidu da novi Zakon o privatizaciji predviđa više modela privatizacije preduzeća (strateško partnerstvo, prodaja kapitala, prodaja imovine), što povećava mogućnost i opcije za privatizaciju pojedinačnih preduzeća.

Ako se može procenjivati na osnovu prispelih pisama o zainteresovanosti, Redžović je preneo da je najviše interesovanja investitora bilo za preduzeća iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kao i prerađivačke industrije.

"Značajno interesovanje postoji i za firme iz oblasti prehrambene industrije, turizma, građevinarstva, metalske industrije i rudarstva, kao i za preduzeća koja su do sada bila u restrukturiranju", rekao Redžović.

On je dodao da će aktuelni proces privatizacije više od 500 preduzeća dati značajan doprinos reformskom procesu u Srbiji, jer će značajan broj industrijskih i proizvodnih kapaciteta naći strateške partnere i obezbediti održivi način poslovanja i rast proizvodnje i izvoza, što će značajno doprineti privrednom razvoju zemlje.

Sa druge strane, biće ukinute subvencije iz budžeta koje su do sada odobravane za preduzeća u restrukturiranju, što će dati značajan doprinos fiskalnoj konsolidaciji, kazao je on.

"Agencija za privatizaciju i resorno ministarstvo privrede, učiniće sve da što manji broj preduzeća ode u stečaj, iako je jasno da za jedan broj preduzeća nema ekonomskih uslova za održivo poslovanje, niti ima zainteresovanih investitora. Sa druge strane, stečaj za pojedina preduzeća može biti osnova za konsolidaciju tih firmi i neki 'novi početak'", ocenio je on.

U svakom slučaju, kako je istakao Redžović, radnici koji budu ostali bez posla biće zbrinuti kroz socijalni program.

"Očekujemo da neće veliki broj radnika ostati bez posla, jer će, izvesno, preduzeća sa novim strateškim partnerima i oživljavanjem proizvodnje, apsorbovati deo radnika koji ostanu bez posla", zaključio je Redžović.

 

Izvor: B92