Država novac namenjen za isplatu otpremnina dala za festival Egzit

02.10.2014.

Vlada je novac skinula sa računa namenjenog za isplatu otpremnina i zaostalih zarada radnicima u preduzećima u restrukturiranju i prebacila ga na račun namenjen dotacijama nevladinim organizacijama

 

Država, koja je tradicionalno jedan od sponzora Egzit-a, trebalo je da organizatorima festivala održanog još u julu uplati 39 miliona dinara, ali do danas to nije učinjeno.

Umesto toga, Vlada se sredinom septembra setila da ima ovaj "nepredviđeni trošak“ pa je rešenjem koje je potpisao premijer Aleksandar Vučić, potreban novac skinula sa računa namenjenog za isplatu otpremnina i zaostalih zarada radnicima u preduzećima u privatizaciji i prebacila ga na račun namenjen dotacijama nevladinim organizacijama, piše list Danas.

Kako se navodi u rešenju donetom 13. septembra, koje je objavljeno u Službenom glasniku, deo od 39 miliona dinara sredstava namenjenih "za otkup potraživanja po osnovu radnog odnosa u preduzećima u postupku privatizacije u iznosu od 17,4 milijarde dinara... prenose se u tekuću budžetsku rezervu... i raspoređuju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, radi namirenja dela troškova nastalih u održavanju festivala Egzit“.

"Sredstva tekuće budžetske rezerve... koristiće se za neplanirane svrhe za koje nije utvrđena aproprijacija“ i knjižiće se, kako se navodi, u funkciji turizam: dotacije nevladinim organizacijama.

Organizatori Egzita kažu za Danas da se ne radi ni o kakvim "neplaniranim svrhama“, već da je u pitanju redovna dotacija kojom država pomaže ovaj festival.

"Ne radi se o dodatnom novcu, već o iznosu podrške istom kao prethodnih godina, koji još nije uplaćen, a koji je zbog skoka kursa dinara realno i značajno umanjen. Zbog slabe domaće ekonomije i male platežne moći stanovništva, Egzit nije u mogućnosti da naplaćuje komercijalne cene ulaznica, koje za festivale istog ranga u Evropi koštaju 300 do 700 procenata više. Podsetićemo da Egzit direktno od svog poslovanja od poreza i doprinosa vrati budžetu Srbije duplo veća sredstva od opredeljenih, dok po istraživanjima USAID-a i Vlade Srbije, od potrošnje publike Egzita koji iz preko 60 zemalja sveta dolaze u Novi Sad i Srbiju, novosadska i srpska privreda prihoduju preko 1,5 milijardi dinara, od čega država inkasira samo kroz PDV 200 do 300 miliona dinara. Najprostije rečeno, država na jedan uložen dinar u Egzit dobije nazad najmanje pet dinara", tvrde organizatori.

Prema njihovim rečima, Egzit u domaćoj ekonomiji nije u mogućnosti da posluje pozitivno, „a bez ove podrške države ga ne bi ni bilo“, što, kako dodaju, znači da bi bez ulaganja od 39 miliona dinara „Srbija ostala bez najboljeg evropskog festivala, sa više stotina miliona dinara manje u budžetu zemlje, kao i više milijardi dinara vrednosti promocije zemlje, koju je londonski Ekonomist okarakterisao kao neprocenjivu“.

 

Izvor: B92, Danas