Ističe rok za dostavljanje pisama zainteresovanosti za privatizaciju

15.09.2014.

Rok za dostavljanje pisama o zainteresovanosti za privatizaciju 502 društvena preduzeća u Srbiji ističe danas, a Agencija za privatizaciju će već u utorak 16. septembra obavestiti javnost o broju zainteresovanih investitora i njihovim namerama.

 

Investitori zainteresovani za srpske firme imali su mesec dana na raspolaganju da dostave pisma Agenciji, koja im je objavila poziv 15. avgusta.

Procedura je takva da će Agencija pisma o zainteresovanosti proslediti Ministarstvu privrede, koje će do početka decembra odlučiti o sudbini tih preduzeća, odnosno - koje će biti privatizovano, a koje će ići u stečaj.

Inače, od 502 preduzeća sa spiska, 161 je u restrukturiranju. Ukupan dug firmi u restrukturiranju iznosi 4,7 milijardi evra. Državi duguju 2,4 milijarde, a što privarnim poveriocima 2,3 milijarde evra.

Ostale firme, njih 342, ukupno duguju 6,6 milijardi evra. Državi duguju 3,2 milijarde, a privatnim poveriocima 3,4 milijarde evra.

Novim Zakonom o privatizaciji propisano je da se privatizacija društvenih preduzeća završi do kraja 2015.

 

Izvor. Tanjug