Država ne zna koliko ljudi je zaposlila

10.09.2014.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave preuzima podatke iz Registra zaposlenih, čiji je vlasnik Trezor, radi bolje pripreme mera u okviru reforme javne uprave, posebno Zakona o platama, piše Danas.

 

Ministarstvo je spremno da pomogne, ukoliko je to potrebno Ministarstvu finansija, u pripremi odgovora listu Danas na pitanje koliko je ljudi zaposleno nakon usvajanja zabrane zapošljavanje u javnom sektoru do 2016. i koliko u kojoj instituciji, navode u Ministarstvu koje vodi Kori Udovički povodom naloga poverenika za informacije od javnog značaja Ministarstvu finansija.

Poverenik Rodoljub Šabić izdao je nalog Ministarstvu finansija da odgovori u roku od sedam dana na zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, u kojem je Danas tražio podatke o broju zaposlenih lica u javnom sektoru od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 7. decembra 2013. godine.

Informaciju o novozaposlenima u javnom sektoru od decembra 2013. do 1. maja ove godine, novinar Danasa nije dobio od ministarstva koje vodio Lazar Krstić, a na čijem čelu je danas Dušan Vujović, ni nakon poslatog zvaničnog zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, zbog čega smo podneli žalbu povereniku za informacije od javnog značaja.

Zahtev je Ministarstvu finansija poslat 13. maja, a u zakonskom roku od 15 dana umesto traženih podataka Danas je dobio obaveštenje da se traži naknadni rok od 40 dana, koji je istekao još 8. jula.

Rodoljub Šabić je naveo da je zakonima o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj i u lokalnoj administraciji, donetim još 2009. godine, bilo pored ostalog predviđeno postojanje registara sa konkretnim podacima o broju zaposlenih i izdacima za njih koji su morali biti javno objavljivani na veb-sajtu Ministarstva finansija, ali se to nikada nije desilo.

 

Izvor: Danas