Menadžment i sindikati preduzeća učestvuju u nalaženju modela privatizacije

23.08.2014.

Agencija za privatizaciju od ponedeljka, 25. avgusta, započinje ciklus intenzivnih sastanaka sa predstavnicima menadžmenta i sindikata preduzeća iz svoje nadležnosti, u cilju pronalaženja najboljeg modela za privatizaciju.

 

Rukovodstva i sindikati preduzeća pozvani su da iznesu svoja mišljenja i predloge i da aktivno učestvuju u izboru privatizacionih rešenja, što je novina od kada se sprovodi privatizacija u Srbiji. Za prvu nedelju, od 25. do 28. avgusta, dogovoreni su sastanci sa predstavnicima 65 preduzeća, među kojima su RTB Bor, Magnohrom, IMR, Budimka.

Preduzeća trenutno vrše popis i procenu fer tržišne vrednosti imovine, obaveza i kapitala i podatke su dužna da dostave Agenciji do 29. septembra. Prilikom predlaganja modela, metoda i mera, Agencija će uzeti u obzir pristigla pisma zainteresovanosti, parametre poslovanja samog preduzeća - da li preduzeće ima tržište i biznis, broj zaposlenih, strateški značaj, kao i mišljenja rukovodstava i sindikata u preduzećima. Svoje predloge, Agencija će dostaviti Ministarstvu privrede do 30. oktobra, navodi se u saopštenju Agencije za privatizaciju.

 

Izvor: Agencija za privatizaciju