Snižen kreditni rejting Srbije

17.01.2014.

Agencija Fič Rejtings (Fitch Ratings) donela je odluku da snizi kreditni rejting Srbije na B+ sa stabilnim izgledima, sa dosadašnjeg BB- sa negativnim izgledima, saopštilo je danas Ministarstvo finansija.

Kao ključne razloge za svoju odluku, Fič Rejtings navodi rast deficita u 2014. godini po osnovu prethodno preuzetih obaveza, kao i opšte stanje javnog duga u odnosu na visinu bruto domaćeg proizvoda, ali i izostanak sprovođenja prethodno najavljivanih strukturnih reformi u prethodnim godinama.

Kao pozitivne strane, agencija navodi, između ostalog, započinjanje pregovora sa Evropskom unijom, smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa, povećanje deviznih rezervi i početak pregovora sa MMF-om koji je planiran za februar ove godine.

Ministarstvo finansija saopštilo je da prepoznaje potrebu za kontinuitetom u stabilizaciji javnih finansija i makroekonomskog okruženja, što se i postiže nastavkom rada na sprovođenju strukturnih reformi čime bi se stvorile zdrave osnove za rast srpske privrede.

Prvi koraci u tom smeru su već načinjeni sa većim nego očekivanim privrednim rastom u 2014. godini, istorijski niskom stopom inflacije za 2013. godinu, povećanjem izvoza koje je dovelo do smanjenja deficita tekućeg računa platnog bilansa.

Takođe, troškovi finansiranja države su u poslednjem kvartalu 2013. godine na domaćem finansijskom tržištu dostigli istorijski minimum sa tendencijom daljeg smanjenja.

Ministarstvo finansija nastaviće da insistira na doslednom sprovođenju i razradi paketa mera kako bi se u narednim godinama u potpunosti primenio plan za smanjenje fiskalnog deficita i dugoročno stabilizovanje učešća javnog duga u BDP-u i osigurao privredni rast Srbije, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug